Klage

Som udgangspunkt er en klage altid skriftlig. Vi kan ikke behandle mundtligt overleverede klager.

Kan jeg klage over min nabo?

Hvis du har en konflikt med din nabo, så start med at tage en snak med din nabo. De fleste konflikter bunder I, at din nabo ikke ved, at andre er generet af deres opførsel. Så start med stille og roligt at gøre opmærksom på problemet.

Hvis det ikke hjælper at snakke om det, kan du indgive en skriftlig klage over din nabo.

Vær opmærksom på, at klagen skal underskrives af flere naboer, der også oplever den pågældende som værende til gene. Er der kun en afsender af klagen, er det svært at sanktionere, da det bliver påstand mod påstand. Læs mere om at klage

Hvordan klager jeg over mit forbrugsregnskab?

Hvis du vil gøre indsigelse mod din afregning af fx vand eller varme, skal du sende en klage til energi@kab-bolig.dk inden for seks uger efter, du har modtaget din opgørelse.