Tænketanken for socialøkonomi og socialt ansvar - et signaturprojekt i KAB-fællesskabet.

Tænketanken for socialøkonomi og socialt ansvar

I KAB vil vi styrke de lokale fællesskaber og hjælpe beboere, der har behov for en ny start. Det vil vi gøre ved at tage socialt ansvar og igangsætte flere socialøkonomiske aktiviteter i boligafdelingerne.

Tænketanken for socialøkonomi og socialt ansvar er afsluttet som signaturprojekt men arbejdet med at få flere socialøkonomiske virksomheder ind i KAB-Fællesskabet fortsætter.

Derfor har vi skabt en tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar, så vi kan hjælpe nye indsatser på vej.

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Statistik cookies og genindlæs siden.

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Statistik cookies og genindlæs siden.

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Statistik cookies og genindlæs siden.

Hvad er KAB´s tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar?

KAB´s tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar er nedsat af KAB´s bestyrelse og har til formål at understøtte en strategisk udvikling af social bæredygtighed og social ansvarlighed som en integreret del af KAB-fællesskabets virke og dagligdag. Med tænketanken er det formålet at understøtte, igangsætte og videreudvikle initiativer, der kan bringe mere liv, mere erhverv, skabe nye fællesskaber og bidrage til en øget livskvalitet for vores beboere. Med afsæt i gode erfaringer, nytænkning og netværksopbygning skal ideer og projekter udbredes og videreudvikles med henblik på igangsætning af lokale indsatser i boligafdelingerne.

Medlemmer af tænketanken

Tænketanken består af 6 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra KAB og 4 eksterne medlemmer. Alle medlemmer indgår på baggrund af stor viden og erfaring på området.

 • Steffen Morild, formand for boligorganisationen 3B/Næstformand i KAB – formand for tænketanken
   
 • Marianne Salomonsen, formand for KAB´s Trivsels og boligsociale udvalg – næstformand for tænketanken
   
 • Christina Grøntved, adm. dir., Incita – medlem af tænketanken
   
 • Per Bach, formand v. Socialentreprenører i Danmark - medlem af tænketanken
   
 • Søren Hilbert, advokat partner i Lundgrens – medlem af tænketanken
   
 • Peder Johansen, kundedirektør v. Enemærke og Petersen – medlem af tænketanken
   
 • Søren-Emil Schütt, medlem af organisationsbestyrelsen i AKB København og formand for afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade – medlem af tænketanken

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed og hvad kan den bidrage med?

En socialøkonomisk virksomhed har et socialt og samfundsmæssigt formål og driver en virksomhed baseret på sociale aktiviteter. Ved overskud anvendes dette til geninvestering og videreudvikling af virksomhedens aktiviteter.

Der er mange forskellige typer af socialøkonomiske virksomheder, de kan både have et socialt, kulturelt, sundheds- eller miljømæssigt sigte. De socialøkonomiske virksomheder tager derved også afsæt i forskellige typer af målgrupper – eks. børn og unge, kvinder, voksne på kanten af arbejdsmarkedet mfl.

Socialøkonomiske aktiviteter er med til at give vores udsatte beboere i boligafdelingerne et positivt hverdags-indhold og mulighed for at den enkelte kan bidrage til samfundet med afsæt i den enkeltes forudsætninger og muligheder. Dette kan bl.a. lade sig gøre ved etablering af nyttige og produktive jobfunktioner igennem socialøkonomiske virksomheder med social forankring i boligafdelingerne.

Igennem socialøkonomiske virksomheder etableres lokale arbejdspladser, der bidrager til liv og aktivitet i boligafdelingerne.

Der er allerede i dag en række af socialøkonomiske aktiviteter i KAB-Fællesskabet. Du kan læse om dem under Igangværende projekter.

Indkøb med socialt ansvar

Flere af de socialøkonomiske virksomheder producerer varer og services, som man kan købe. Således kan man være med til at understøtte de socialøkonomiske aktiviteter i boligafdelingerne. Her kan du finde eksempler på varer og ydelser, som de socialøkonomiske virksomheder som KAB samarbejder med producerer.

VOKS 🌱

Virksomheden arbejder for et rummeligt arbejdsmarked og tilbyder en lokal jobtræningsindsats for beboere der er ekskluderet for arbejdsmarkedet pga. fysiske, psykiske og sociale problemer. VOKS sælger kun planter der er certificerede eller dyrket lokalt og alle deres designs er fremstillet ud af genbrugsmaterialer. Læs mere om VOKS og muligheder for indkøb

FRAK

FRAK træner unge fra udsatte boligområder i at have et fritidsjob, så de unge opnår arbejdserfaring og oplever at lykkes i et fællesskab. I FRAK producerer de unge Ukrudt-sodavand som sælges med smagsvarianterne skvalderkål og fennikel samt hyben og gran. De unge i FRAK kan også hyres til at udføre praktiske og grønne opgaver. Læs mere om FRAK, og hvordan du køber deres Ukrudt-sodavand
Køb en fraktie (en aktie i FRAK)

I TRÅD MED VERDEN 🧵

ITMV er forankret i AKB, Københavns boligafdeling Lundtoftegade og 3B´s boligafdeling Hørgården. Virksomheden driver et sy- og designværksted, der med afsæt i upcycling af kasserede tekstiler skaber jobmuligheder, netværk og livskvalitet for kvinder, der har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Læs mere på itmv.dk

KAFFE KARMA

Kaffa Karma sælger kaffe ved Barrista cykler, events og i Cafeen i KAB. Samtidigt med at de bidrager til velfærdssamfundet ved at beskæftige socialt udsatte og psykisk sårbare på kanten af arbejdsmarkedet. Der ansættes på timebasis og hjælpes videre i andre småjobs. Samtidigt gives støttes fra frivillige, der yder psykosocial støtte under arbejdet. Alle ansatte og frivillige ved baristacyklerne gennemgår en baristamedhjælperuddannelse. 

CYKELVEN

Cykelven er mobile cykelværksteder, der reparerer og ordner cykler, imens kunderne er på arbejde – også i KAB. Udover at være en socialøkonomisk virksomhed, tænker virksomheden også i at opnå grønne resultater ved at få det klimavenlige transportmiddel til at holde længere.

PROFILSERVICE

ProfilService er en virksomhed, der løser serviceopgaver fra rengøring til handyman-opgaver. Virksomheden tager socialt ansvar ved at skabe rummelige arbejdspladser og beskæftiger gerne borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Bliv samarbejdspartner med KAB

I KAB søger vi altid nye samarbejdspartnere med gode ideer, der kan skabe en positiv forskel i boligområderne og hjælpe os til i endnu højere grad at tage et socialt ansvar i hverdagen.

Har du en god idé – eller er interesseret i at høre nærmere om vores igangværende indsatser? Kontakt Mutya Koudal på mutko@kab-bolig.dk, Ane Gerken på age@kab-bolig.dk eller Gry Abrahamsen på gab@kab-bolig.dk

Igangværende projekter


Huset i Lundtoftegade, Boligselskabet AKB, København
Huset i Lundtoftegade er samlingspunkt for flere socialøkonomiske virksomheder bl.a. ITMV og FRAK og en del virksomheder, der på forskellig vis tager socialt ansvar for lokalområdet. Det er blevet en socialhub i boligområdet, der løfter områdets image og skaber trivsel for beboerne lokalt.

Ved Betty Nansens Plads, Frederiksberg Forenede Boligselskaber
Der arbejdes i FFB på at skabe et multifunktionelt kultur- og mødested i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karma og foreningen Junkfood. Herfra skal det være muligt at mødes i cafeen, men også omkring foreningsarbejde, frivillige projekter og boligsocialt arbejde. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Læs projektpræsentationen for Ved Betty Nansens Plads

Lærlinge i byggerietSocialt ansvar i byggeriet, Boligforeningen 3B
Helhedsplanen Mit Kvarter samarbejder med Enemærke og Petersen samt Københavns Kommunes jobcenter om at få ledige borgere/beboere i beskæftigelse ved lokale renoveringer. I fællesskab prøver parterne at finde småjobs, som er et gunstigt match.

Kommende projekter

 • Etablering af Kaffe Karma og ITMV i Lyngby Boligselskab
 • Kirsebærhavens Planteskole, Valby

VOKS. Foto: Lars Bertelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tråd Med Verden. Foto: Liv Bejer Hackman