For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.

Vild Med Vilje

Kæmp for jeres biodiversitet i et vildt fællesskab. I KAB’s nyeste indsats for et bæredygtigt miljø, Vild Med Vilje, kommer naturen helt tæt på beboerne, mens boligafdelingerne er med til at øge biodiversiteten i Danmark.

Kunne I tænke jer mere levende grønne udearealer, der på samme tid kommer både beboere og biodiversiteten til gode? 

Så er svaret Vild Med Vilje, hvor ensformige græsplæner med små ændringer kan give plads til naturoplevelser lige uden for opgangsdøren og samtidig komme de hårdtprøvede insekter, sommerfugle og bier til undsætning.
 

Du har fravalgt nogle cookies. Det gør, at du ikke kan se indholdet, som fx kan være en video.
Hvis du vil se indholdet skal du klikke på cookie-ikonet i nederste venstre hjørne, tilvælge alle cookie-kategorier og genindlæs siden.
Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger.

Bliv Vild Med Vilje

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er en forkortelse af ’biologisk diversitet’ og handler om, hvor stor variation der er i den levende natur. Den mest udbredte og kendte form for biodiversitet er mangfoldigheden af dyre- og plantearter på et bestemt areal. Altså hvor mange forskellige slags dyr, insekter og planter man kan finde på et afgrænset stykke jord. Den form for biodiversitet kaldes artsdiversitet.

Derudover er der også genetisk diversitet og økosystemdiversitet. Dem kan du læse mere om her

Hvorfor er øget biodiversitet en god idé?

”Man bliver jo helt glad af at gå rundt blandt blomster i alverdens farver og insekter, der flyver omkring – det er hyggeligt”.

Sådan lyder det fra en formand for en af boligorganisationerne i KAB-fællesskabet, når vedkommende skal fremhæve en af de mange positive ting ved en øget biodiversitet i boligafdelingerne.

Men udover at give en ordentlig dosis til sjælen, er der en række fysiske gevinster ved en større biodiversitet. Vores samfund, vækst og velfærd er bygget på naturens goder, som for eksempel planternes evne til at filtrere vand, binde CO2 eller give os mad, insekternes evne til at bestøve og holde hinanden i skak (guldsmeden spiser myggen, som holder os vågen om natten, edderkoppen i hjørnet holder fluerne nede osv.). Vi risikerer at miste mange af de goder, naturen tilbyder os, hvis vi udrydder art efter art, eller mindsker antallet af hver art.

Vild Med Vilje

Den største trussel for biodiversiteten er, at den mangler plads – en rig og vild natur. I KAB-fællesskabet er der til sammen mange tusinde kvadratmeter græsplæne, der ligger ubrugt hen og kun resulterer i enorm meget græsslåning.

Derfor har KAB lavet en aftale med foreningen Vild Med Vilje og virksomheden Habitats, hvor de mange boligorganisationer i KAB-fællesskabet kan få skræddersyet hjælp til at omdanne ubrugte græsarealer og udearealer til vildere natur, rig på planter, insekter og fugle. Ligesom foreningen kalder vi indsatsen i KAB ’Vild Med Vilje’.

Mest for afdelingsbestyrelser

Hvad får boligafdelingerne ud af det?

Vild Med Vilje giver en mere interessant natur og et rigere dyreliv lige uden for opgangsdøren i de enkelte boligafdelinger. Samtidig skaber det et bedre miljø for beboerne. Sommerfugle, der flakser rundt, og vilde blomster giver ganske enkelt glæde i dagligdagen.

En vildere natur – og dermed øget biodiversitet – sker ikke på bekostning af beboerne men i samspil med beboerne. Det kan både være i anlægsfasen og i høj grad den efterfølgende dagligdag i boligafdelingerne, hvor de ”vilde” arealer kan danne grobund for beboeraktiviteter og fællesskaber. For eksempel ”ekspeditioner” ud i den vilde natur for store og små beboere eller jævnlige møder omkring et insekthotel.

Som en del af Vild Med Vilje kan hver boligafdeling få skræddersyet forslag fra biologerne i virksomheden Habitats til at omdanne ubrugte udearealer til vildere natur, rig på planter, insekter og fugle.

Sådan kan I komme med i Vild Med Vilje

Første skridt er, at boligorganisationen skal beslutte, om den vil melde sig ind i foreningen Vild Med Vilje.

Det koster 12.437,50 kroner. Med i prisen er ca. to timers hjælp til kommunikation om samarbejdet og en underside på vildmedvilje.dk, der beskriver boligorganisationens indsats for en vildere natur. Det første års kontingent er også inkluderet, herefter koster det 1.500 kroner pr. år for løbende medlemskab. Medlemskabet giver ret til at bruge Vild Med Vilje-mærket på skilte i boligafdelingerne og på egen hjemmeside.

Dernæst kan afdelingsmødet – og i nogle tilfælde afdelingsbestyrelsen – beslutte at gå med i KAB’s indsats Vild Med Vilje.

Det koster 13.312,50 kroner og inkluderer et besøg af virksomheden Habitats. Deres biologer analyserer boligafdelingens potentiale for at øge biodiversiteten. Det munder ud i en række konkrete og stedspecifikke forslag til, hvordan der kan arbejdes for en vildere natur.

Hvilke boligorganisationer har meldt sig ind i Vild Med Vilje?

Arresø Boligselskab, Boligforeningen 3B, Boligselskabet AKB, København, Fredensborg Boligselskab, Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), Furesø Boligselskab, Herlev Boligselskab, Lyngby Boligselskab, RKE, Samvirkende Boligselskaber (SAB).

De første boligafdelinger fra hver boligorganisation er derefter allerede gået med i KAB’s indsats Vild Med Vilje.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke konkrete insekter og dyr kan vi få i vores boligafdeling med en vildere natur?

Hvilke insekter og fugle, I kan tiltrække i jeres område, kan både være afhængig af jorden, lys, skygge og fugtighed, hvilke naturområder der ligger tæt på jeres afdeling, og hvilke indsatser I gør. Men man kan f.eks. arbejde på at tiltrække bier ved at have et område, hvor mange forskellige blomster står tæt, og sikre, at der er blomster fra det helt tidlige forår til sensommer. Også sommerfugle er glade for blomsternes nektar, men sommerfuglelarver skal også have mad, og her er der brug for andre planter, f.eks. løgkarse og brændenælder. Lader man døde stammer og grene ligge på området, kan de være levesteder for forskellige larver og biller, som samtidig er føde for mange småfugle, f.eks. musvitter og blåmejser.

Er det dyrt at lave græsplæner og udearealer om til vild natur?

Man kan komme rigtig langt med enkle og billige ændringer. Prisen vil dog variere meget fra boligafdeling til boligafdeling. Det afhænger både af forholdene i den enkelte boligafdeling, hvordan man drifter arealerne i dag, og ikke mindst hvilke ændringer man ønsker at lave. Nogle vil kunne spare penge på længere sigt, mens andre vil skulle se det mere som en egentlig anlægsinvestering, hvor også driften skal tilpasses.

Kan vores lokale ansatte selv lave nogen af vores ubrugte græsarealer om til vild natur?

Alt afhængig af området og hvad man ønsker, vil de lokaltansatte selv kunne gennemføre en del af det arbejde, der skal laves. Der ville også kunne laves aftaler med socialøkonomiske virksomheder, eller I kan vælge at involvere beboerne i forandringen.

Hvordan får vi den flotteste vilde natur?

Den flotteste vilde natur fås ved at tage udgangspunkt i de unikke potentialer, der er i området, og hjælpe den vilde, lokale natur lidt på vej. Det kan ske i en kombination af at plante og så nye planter, stoppe med at slå og klippe planter, der allerede er der, og så tilføje lidt ekstra elementer til området. Samtidig handler det også om at glæde sig over det nye liv, der indfinder sig, og se dét som noget smukt.

Hvad skal vores lokale ansatte lave, når de skal klippe mindre græs?

Omdannelse til mere vild natur betyder ikke nødvendigvis færre driftstimer, men at tiden derimod bliver brugt på andre ting og måske på andre tidspunkter. Det vil helt afhænge af, hvilket areal I har, og hvilke ændringer I ønsker. Viser det sig, at de lokaltansatte får frigivet tid fra f.eks. græsslåning og hækklipning, skal det aftales lokalt, hvad I hellere vil have lavet.Mest for lokalt ansatte

Sådan omlægger man et ubrugt græsareal til vild natur

Der behøves sjældent store forandringer, før biodiversiteten er hjulpet godt på vej. For en græsplæne skal der først skrabes græs og de øverste 3 centimeter jord af (så jorden bliver udpint). Derefter skal der sås en ny frøblanding, der blandt andet indeholder blomsterfrø.

Man kan også placere store sten eller dødt ved i den nye, vilde natur for at skabe permanente opholdssteder til de insekter, som de nye planter og blomster tiltrækker.

Sådan fungerer et areal, der er lavet om til vild natur

1. Ofte handler det om at udpine jorden. På den måde skaber man en bedre konkurrencesituation for mange arter, og ikke kun de få stærkeste.

2. Planter og blomster giver føde til insekter, mens kvas, dødt ved, store sten eller bunker med mellemstore sten sikrer permanente opholdssteder til insekterne.

3. Flere insekter resulterer i flere dyr og fugle.

Sådan vedligeholder man et ”vildt” areal

Langt hen ad vejen handler den vilde natur om at give slip, og netop ikke ’vedligeholde’ helt så meget som man plejer, eller gøre det på en anden måde. Når afdelingen får anbefalingerne til ændringer og nye tiltag, følges de med en beskrivelse af hvordan man gør. Det kan f.eks. være at slå dele af græsset på varierende tidspunkter, så resultatet er en mosaik af højder. En af gevinsterne ved vild natur er, at plæneklipperen skal blive mere i garagen.

Hvad får boligafdelingerne ud af det?

En vildere natur er ensbetydende med en mere interessant natur og et rigere plante- og dyreliv lige uden for opgangsdøren i de enkelte boligafdelinger. Samtidig skaber det et bedre miljø for beboerne. Sommerfugle, der flakser rundt, og vilde blomster giver ganske enkelt glæde i dagligdagen.

Den vildere natur – og dermed øget biodiversitet – sker ikke på bekostning af beboerne men i samspil med beboerne. Det kan både være i anlægsfasen og i høj grad den efterfølgende dagligdag i boligafdelingerne, hvor de ”vilde” arealer kan danne grobund for beboeraktiviteter og fællesskaber. For eksempel ”ekspeditioner” ud i den vilde natur for store og små beboere eller jævnligt mødes omkring et insekthotel.

Hvad får de lokale medarbejdere ud af det?

  • Forhåbentlig mere tid til andre opgaver end at sidde på en havetraktor.
     
  • Gerne større arbejdsglæde, når øjnene jævnligt falder på diverse arealer med vilde blomster og flaksende sommerfugle.
     
  • Højst sandsynligt gladere beboere, der sætter pris på den øgede biodiversitet i boligafdelingen.

Ofte stillede spørgsmål

Er omlægning til vild natur ikke bare en spareøvelse blandt de lokale medarbejdere?

Vild Med Vilje skal bestemt ikke ses som en spareøvelse. Det handler derimod om, at vi i KAB-fællesskabet har mulighed for at gøre en afgørende forskel for biodiversiteten i Danmark. Til sammen har vi rigtig mange og store arealer, der kan udgøre bo- og spisesteder for mange forskellige arter af både planter og dyr.

På billederne ligner den vilde natur noget rod med træstammer og sten tilfældigt placeret. Tror I, beboerne vil bryde sig om dét?

Erfaringerne fra andre steder viser, at beboerne er rigtig glade for at se på noget, der er lidt grønnere, lidt mere farverigt og med lidt større variation. Men det er muligt, at der vil være afdelinger, der gerne stadig vil have store trimmede græsplæner og klippede hække. De har muligheden for at udvælge mindre arealer på udvalgte steder eller satse på andre mindre indgribende tiltag. Det er beboernes boligafdelinger, og de bestemmer, hvordan der skal se ud, og hvad man gerne vil gøre for biodiversiteten.

Hvad skal vi lave i stedet for at klippe græsset?

Omdannelse til mere vild natur betyder ikke nødvendigvis færre driftstimer, men at tiden bliver brugt på andre ting og måske på andre tidspunkter. Det skal aftales mellem den lokale drift, ledelse og afdelingsbestyrelse, hvad I skal lave, hvis det viser sig, at I får frigivet tid.

Dokumenter

Forberedelse forud for beslutning om deltagelse:
Præsentation af Vild med Vilje (til ansatte og beboere/bestyrelser)
Dagsordenspunkt til afdelingsmødet (til ansatte)

Efter beslutning om deltagelse
Vild Med Vilje skema til afdelingen, bestilling af startpakke (til ansatte)
Udkast til beboere om startpakkebesøg (til ansatte, beboere/bestyrelser)
Udkast til beboere om opstart af anlæg (til ansatte, beboere/bestyrelser)

Gode eksempler på vild forandring

Foreningen Vild Med Vilje og virksomheden Habitats været vidt omkring med deres gode råd og planer for en mere vild natur og øget biodiversitet. Her er nogle eksempler:

  • Ørsted Skærbæk, Fredericia
  • DTU Campus
  • Lystrup regnsvandssø

Ørsted Skærbæk, Fredericia – før og efter

 

 

 

 

DTU – lige efter omdannelse

 

 

 

 

Lystrup, regnvandssø – før og efter