Vild Med Vilje - et signaturprojekt i KAB-fællesskabet.

Vild Med Vilje

Få mere oplevelsesrige og varierede udearealer, samtidig med at I gør en konkret forskel for den pressede natur. I KAB’s indsats for øget biodiversitet, Vild Med Vilje, kommer naturen helt tæt på beboerne, mens boligafdelingerne er med til at styrke biodiversiteten lokalt.

Projektet er overgået til almindelig drift.

Kunne I tænke jer at kæmpe for biodiversiteten i et vildt fællesskab? Så er svaret Vild Med Vilje, hvor I som del af et større fællesskab er med til at skabe plads til naturen lige uden for opgangsdøren – til gavn og glæde for både beboerne og de hårdtprøvede fugle, sommerfugle og bier. ’Vild Med Vilje’ er navnet på en forening, der arbejder for en mere vild natur og dermed en øget biodiversitet. KAB har samtidig lånt navnet ’Vild Med Vilje’ til et af vores signaturprojekter.

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Marketing cookies og genindlæs siden.

Bliv Vild Med Vilje – sådan kan I komme i gang

Hvad er Vild Med Vilje?

Vild Med Vilje er navnet på en forening, og samtidig navnet på et af KAB’s signaturprojekter. KAB’s Vild Med Vilje-projekt handler om at øge biodiversiteten ved at justere f.eks. drift og anvendelse af de grønne fællesarealer i eksisterende boligafdelinger. Man kan arbejde med biodiversitet på mange forskellige måder. I signaturprojektet Vild Med Vilje arbejder vi med tre trin:

  • Boligorganisationen bliver medlem af foreningen Vild Med Vilje.
  • Boligafdelingen køber en rådgiver-startpakke hos virksomheden Habitats og får skræddersyede anbefalinger til justeringer og nye tiltag.
  • Boligafdelingen beslutter og udfører de justeringer og tiltag, der passer ind i boligafdelingens øvrige planer, i dialog med driften.

Se eksempler på Vild Med Vilje-projekter længere nede på denne side.

Hvad koster det for boligafdelingen at være med i Vild Med Vilje-projektet?

Det koster ikke noget at øge biodiversiteten i sin boligafdeling – det kan man altid gå i gang med på egen hånd.

Ønsker man at få inspiration og vejledning via Vild Med Vilje-projektet, bestiller man den rådgivnings-startpakke, som KAB har fået udviklet hos virksomheden Habitats. Startpakken koster 13.312,50 kr. inkl. moms pr. boligafdeling og inkluderer analyse og besøg af en biolog fra Habitats.

Efter besøget udarbejder biologen et hæfte med konkrete anbefalinger og vejledninger til, hvordan man kan øge biodiversiteten i boligafdelingen.

Hvordan kommer boligafdelingen med i Vild Med Vilje-projektet?

Hvis afdelingsmødet – eller i nogle tilfælde afdelingsbestyrelsen – beslutter at gå ind i Vild Med Vilje-projektet og købe startpakken, skal I blot tage fat i jeres lokale drift og bede dem sætte gang i processen. Det gør de ved at sende en mail til KAB’s landskabsarkitekt, Sara Berg, på sarbe@kab-bolig.dk. Hun sørger herefter for at skabe kontakt mellem biologerne i virksomheden Habitats og boligafdelingen.

Hvad sker der, efter boligafdelingen har bestilt startpakken?

Når den lokale drift har bestilt startpakken til boligafdelingen, skal de udfylde et skema med kontaktoplysninger på repræsentanter fra både driften og beboerne. Herefter kontakter biologen fra Habitats som udgangspunkt repræsentanten for beboerne og aftaler et besøg i boligafdelingen.

Forud for besøget laver biologen en foreløbig analyse af potentiale og opmærksomhedspunkter, som bliver behandlet under besøget. Besøget varer ca. én time, og det er vigtigt, at repræsentanterne fra både drift og beboere deltager.

Efter besøget samler biologen materialet til et hæfte med analyse og anbefalinger, som bliver sendt på mail til boligafdelingens repræsentanter.

Klik på billedet og se en større version. 

Her er en skabelon til beboerinfo, som afdelingsbestyrelsen kan bruge, når den skal fortælle beboerne, at boligafdelingen er gået med i Vild Med Vilje-projektet og får besøg af biologerne fra Habitats

Hvordan foregår det, når vi skal lave de egentlige ændringer?

Den enkelte boligafdeling bestemmer selv, hvilke af biologernes anbefalinger man vil udføre. Nogle af anbefalingerne vil driften eller beboerne selv kunne gå i gang med, mens andre måske vil kræve hjælp udefra. Man kan også beslutte at indføre f.eks. én anbefaling om året, eller alle dem der ikke kræver anlæg men kun nye arbejdsgange for driften.

Der er én times telefonrådgivning med i rådgivnings-startpakken fra Habitats. Den kan f.eks. bruges, når de konkrete anbefalinger skal udføres. Praktisk hjælp til de konkrete omdannelser er ikke en del af rådgivnings-startpakken, men KAB kan hjælpe med at anbefale forskellige rådgivere alt efter, hvad man gerne vil have udført.

Her er en skabelon til beboerinfo, som afdelingsbestyrelsen kan bruge, når det egentlige anlægsarbejde går i gang.

Ofte stillede spørgsmål om at være med i Vild Med Vilje

Kan man undgå, at det kommer til at se grimt ud?

Konceptet Vild Med Vilje handler om at give lidt slip på kontrollen, og give plads til at naturen kan udfolde sig på egne præmisser. Når man først får øje på, at græshopperne og engsommerfuglene kun er i det høje græs, at gærdesmutten bygger rede lige der hvor klatreplanten endnu ikke er beskåret, og spætten konsekvent sidder i træet der har mistet en gren, så begynder man at se skønhed – eller i hvert fald mening – i det der ikke er ”hårdt” plejet.

Når det er sagt, så skal vi alle starte et sted, og i en almen boligafdeling, skal vi helst have de fleste med. Der er heldigvis masser af elementer, der både er smukke og giver en masse til naturen. Start f.eks. med at plante hjemmehørende blomstrende stauder, buske og træer. Lav et stort bed med krydderurter, som beboerne kan tage af, og lav et dekorativt kvashegn som afskærmning til bænken.    

Handler det kun om at stoppe græsslåning?

Nej, ikke kun. Helt grundlæggende handler om at skabe føde og forskellige levesteder, og det høje græs kan være ét af disse levesteder. Andre levesteder kan være stendynger, døde træstammer, kvashegn, buske og krat, og bare, sydvendte jordvolde eller skråninger

Et rigtig godt første skridt er at købe den rådgiver-startpakke, som biologerne hos Habitats har udviklet til KAB-Fællesskabet. Med den i hånden får I besøg af en biolog, der bagefter laver en analyse af jeres boligafdeling og kommer med konkrete anbefalinger og vejledninger til, hvordan I kan øge biodiversiteten i netop jeres boligafdeling. Rapporten indeholder forslag til at skabe både føde og levesteder - begge dele er livsvigtige, når man vil hjælpe biodiversiteten på vej.

KAB har sammen med foreningen AlmenNet produceret hæftet Vilde Boligområder. Der kan I også få inspiration til at komme i gang, se hvordan andre boligafdelinger har gjort, og se hvordan I får succes med jeres indsats for en øget biodiversitet. I kan finde hæftet "Vilde Boligområder" her.

Hvornår ser vi resultater?

Natur tager tid. Så jo før, I kommer i gang, jo bedre. Hjemmehørende, blomstrende planter er noget af det, der med det samme tiltrækker insekter fra lokalområdet, så her vil I hurtigt opleve mere liv. For at insekterne skal kunne slå sig permanent ned i afdelingen, har de dog også brug for steder at formere sig.

Hvis I laver en række indsatser, der tilsammen skaber en stor variation af både føde og levesteder, vil I allerede samme sæson få den første glæde af f.eks. sommerfugle, blomsterfluer og småfugle. Holder I fast i jeres indsatser og udvider dem, vil I år efter år se en større variation i dyre- og plantelivet, og måske kunne byde velkommen til de samme ynglende fuglepar år efter år.  

Hvad får boligafdelingerne ud af det?

Når man skaber større variation i plante- og dyrelivet i boligafdelingen, giver det på samme tid et bedre miljø for beboerne og de vilde naturlige arter. Farverige sommerfugle, syngende småfugle, og duftende blomster giver ganske enkelt glæde i dagligdagen.

Plads til naturen sker ikke på bekostning af beboerne men i samspil med beboerne. I kan samtidig bruge naturens elementer til at skabe nye uderum. Også fællesskabet kan styrkes med udgangspunkt i boligafdelingens natur. Det kan både være i anlægsfasen og i høj grad den efterfølgende dagligdag i boligafdelingerne, hvor de ”vilde” arealer kan danne grobund for beboeraktiviteter og fællesskaber. For eksempel ”ekspeditioner” ud i den vilde natur for store og små beboere eller jævnlige møder omkring et insekthotel.

Er det billigere at drifte et vildt areal?

Omdannelse til mere vild natur betyder ikke nødvendigvis færre driftstimer, men at timerne bliver brugt på andre ting og måske på andre tidspunkter. Det vil afhænge af, hvilket areal I har, og hvilke ændringer I ønsker.

I kan sagtens bruge Vild Med Vilje-indsatsen til at spare arbejdstimer, men så skal I vælge indsatser med dét som mål. Se på hvilke steder der er besværlige eller tidskrævende at drifte, og start jeres omdannelse dér.

Få helt vild inspiration

KAB har sammen med foreningen AlmenNet produceret hæftet "Vilde Boligområder". Hæftet handler om, hvordan almene boligområder - og egentlig også alle andre - kan skabe mere vild natur og hjælpe biodiversiteren på vej. Til glæde for insekter, fugle og beboere. Og alle - store som små boligafdelinger - kan være med til at skabe spirende rum af rig og vildere natur.

Vilde Boliger_AlmenHæfte

I "Vilde Boligområder" kan I blandt andet få inspiration til at komme i gang, se hvordan andre boligafdelinger har gjort, og se hvordan I får succes med jeres indsats for en øget biodiversitet.
I kan finde hæftet "Vilde Boligområder" her.

Hæftet er i høj grad baseret på erfaringer, som KAB har samlet sammen i forbindelse med signaturprojektet Vild Med Vilje.

Sådan kan I informere beboerne

I kan gå i gang med arbejdet for at øge biodiversiteten i jeres boligafdeling med det samme, men hvis indsatserne skal holde på langt sigt, er det afgørende at både beboere og drift er med i processen. Her kan I finde skabeloner til at informere beboerne om besøget fra Habitats, og når jeres aktuelle anlægsprojekt går i gang.

Udkast til beboerinfo om startpakkebesøg
Udkast til beboerinfo om opstart af anlæg

Når I har lavet en synlig forandring på de grønne fællesarealer, er det en god ide at stille et skilt op ved siden af, og orientere om hvad I har gjort og hvorfor. Her kan I finde skabeloner til skilte I selv kan printe, laminere og opsætte efter behov.

Skilte (6 forskelllige stk.)
Print skilte til dit Vild Med Vilje-areal 


Boligorganisationer der er med i Vild Med Vilje:

Tunet i Vild Med Vilje-indsats

1. I Roskilde Nord Boligselskabs AlmenBolig+ afdeling Tunet står beboerne selv for driften. Beboerne har via Vild Med Vilje-projektet fået anbefalinger og vejledning til hvordan fællesarealerne kan etableres og driftes med fokus på at øge biodiversiteten.
2. De har blandt andet lært hvordan de selv kan høste og så frø fra vilde blomstrende urter, og hvordan de kan slå det høje græs med le.

1

 

 

 

2

 

Ørsted Skærbæk, Fredericia – før og efter

1.  Ørsted har valgt at omdanne 2.500 kvadratmeter græsplæne til vildere natur.
2. De store sten holder på solens varme, hvilket tiltrækker sommerfugle, der kan lune sig her på kølige forårsdage.
3. Der er udsået en frøblanding med 28 arter af hjemmehørende planter. Det giver et varieret blomsterflor henover året og giver fødegrundlag til mange forskellige arter af insekter.

4. Ved at klippe kanten langs den belagte sti, og opstille et Vild Med Vilje-skilt, kommunikeres der til gæster, ansatte og forbipasserende, at det høje græs og urteflor ikke er tilfældigt men med vilje. 
5. Træstammerne vil efterhånden komme til at fungere som levesteder for smådyr og svampe, der lever på døde træer. 

4

 

 

 

5

 

DTU – lige efter omdannelse

1. Græsset er afskrabet , så frø fra vilde planter og indkøbte hjemmehørende blomsterfrø kan spire uden konkurrence fra græsset.
2. På skråninger er mineraljorden blotlagt til gavn for varmesøgende insekter og jordrugende bier. Sten er suppleret som andet levested. Man kan også vælge at lade vilde blomster vokse frem, eller udså passende hjemmehørende arter.

1

 

 

 

2

 

Lystrup, regnvandssø – før og efter

1. I Lystrup har man kombineret håndtering af regnvand med indsats for øget biodiversitet. Græstørv og muldjord er fjernet, og der er udplantet tørv fra en tidligere grusgrav og udsået frø, så vilde græslandsplanter kan sprede sig.

2. Trods sit lidet flatterende navn, så har Almindelig Kællingetand smukke gule blomster. En lang række insekter er helt afhængige af denne plante. Larverne fra Seksplettet Køllesværmer og Almindelig Blåfugl lever f.eks. på Almindelig Kællingetand.

3. I parken er der udsået frø fra forskellige hjemmehørende græslandsplanter, f.eks. Almindelig Kællingetand, Musevikke, Merian, Blåhat, og Gul Snerre. Alle de forskellige blomster understøtter et rigt insektliv. 

1

2

 

 

 

3

 

Fotos

Alle billeder på siden er taget af Vild Med Vilje/Hanna Allesøe Hansen.

Flere vilde eksempler

Du kan læse mere om projekterne og se flere vilde omdannelser på Vild Med Viljes hjemmeside.